• SÔNG TRÀ 1

  270 Hai Bà Trưng, TP. Quảng Ngãi

  Điện thoại: (0255)371.25.25

 • SÔNG TRÀ 2

  55 Quang Trung, TP. Quảng Ngãi

  Điện thoại: (0255)372.25.55

 • SÔNG TRÀ 3

  367 Nguyễn Nghiêm, Thị xã Đức Phổ

  Điện thoại: (0255)3977.999

 • SÔNG TRÀ 5

  353 Phạm Văn Đồng, TT Chợ Chùa, H. Nghĩa Hành

  Điện thoại: (0255)396.9999

 • SÔNG TRÀ 4

  418 Võ Nguyên Giáp, P. Trương Quang Trọng, TP. Quảng Ngãi

  Điện thoại: (0255)368.9999

 • SÔNG TRÀ BÀU GIANG

  1162 - 1164 Quang Trung, P. Chánh Lộ, TP. Quảng Ngãi

  Điện thoại: (0255)3811.777

 • SÔNG TRÀ BA TƠ

  131 Phạm Văn Đồng, TT Ba Tơ, Huyện Ba Tơ

  Điện thoại: (0255)3891.777

 • SÔNG TRÀ MỘ ĐỨC

  Thạch Trụ Tây, Xã Đức Lân, Huyện Mộ Đức

  Điện thoại: (0255)394.38.19

 • SÔNG TRÀ MỘ ĐỨC 2

  QL1A, KDC An Phú, TT Mộ Đức, H. Mộ Đức

  Điện thoại: (0255) 393 7777

 • SÔNG TRÀ BÌNH SƠN

  493 – 495 Phạm Văn Đồng, TT Châu Ổ, H. Bình Sơn

  Điện thoại: (0255) 351 2222

Hãy liên hệ với chúng tôi